);

Juni 2020

4/6 – Verjaardag van de kerkwijding van de abdijkerk (hoogfeest)

1ste lezing: Meerdere keuzemogelijkheden.
2de lezing:Meerdere keuzemogelijkheden.
Evangelie:Meerdere keuzemogelijkheden.- Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen.
 • Gregoriaanse en Nederlandstalige gezangen
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

 

6/6 – H. Norbertus (hoogfeest)

1ste lezing:  Jezus Sirach 50,1-14
Gods huis en Gods volk op aarde worden gesticht door heilige leiders.
2de lezing:Romeinen 12,1-8
Individuele gaven in dienst van de gemeenschap.
Evangelie:Matteus 25,14-30
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.
 • Gregoriaanse en Nederlandstalige gezangen.
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

 

7/6 – H. Drie-eenheid (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Exodus 34,4b-6.8-9
De Heer is een barmhartige en medelijdende God.
2de lezing:2 Korintiërs 13,11-13
De genade van Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest.
Evangelie:Johannes 3,16-18
God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden opdat de wereld door Hem zou gered worden.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

11/6 – Sacramentsdag (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Deuteronium 8,2-3.14b-16a
Hij gaf u voedsel dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien.
2de lezing:1 Korintiërs 10,16-17
Één brood, één lichaam ofschoon wij velen zijn.
Evangelie:Johannes 6,51-58
Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
– Nederlandstalig kyriale.
– Viering om 11.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Op woensdag 10 en donderdag 11 juni is er Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 16.00 tot 17.00 u.

14/6 – 11de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Exodus 19,2-6a
Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.
2de lezing:Romeinen 5,6-11
Als wij verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon, des te zekerder zullen wij gered worden door zijn leven.
Evangelie:Matteüs 9,36-10,8
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

19/6 – H. Hart van Jezus (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Deuteronomium 7,6-11
De Heer heeft u bemind en u uitverkoren.
2de lezing:1 Johannes 4,7-16
God heeft ons eerst liefgehad.
Evangelie:Matteüs 11,25-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
– Nederlandstalig kyriale.
– Viering om 11.30 u.

21/6 – 12de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jer. 20,10-13
Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.
2de lezing:Rom. 5,12-15
De genade laat zich niet afmeten naar de zonde.
Evangelie:Mt. 10,26-33
Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam lunnen doden.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw

24/6 – Geboorte van Johannes de Doper (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 49,1-6
Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren.
2de lezing:Handelingen 13,22-26
Johannes predikte reeds vóór het optreden van Christus.
Evangelie:Lucas 1,57-66.80
Johannes is zijn naam.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

28/6 – 13de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  2 Koningen 4,8-11.14-16a
Deze man is een heilige man Gods; laat hij hier blijven.
2de lezing:Romeinen 6,3-4.8-11
Door de doop zijn wij met Hem begraven, opdat wij een nieuw leven zouden leiden.
Evangelie:Matteüs 10,37-42
Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

29/6 – HH. Petrus en Paulus (hoogfeest)

1ste lezing:  Handelingen 3,1-10
Wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus: gebruik uw voeten.
2de lezing:Galaten 1,11-20
God heeft mij vanaf mijn geboorte uitverkoren.
Evangelie:Johannes 21,15-19
Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper