);

28/6 – 13de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  2 Koningen 4,8-11.14-16a
Deze man is een heilige man Gods; laat hij hier blijven.
2de lezing:Romeinen 6,3-4.8-11
Door de doop zijn wij met Hem begraven, opdat wij een nieuw leven zouden leiden.
Evangelie:Matteüs 10,37-42
Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk