);

1/9 – 22ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Deuteronomium 4,1-2.6-8
Aan wat ik u voorschrijf moogt gij niets toevoegen; onderhoudt de geboden van de Heer.

2de lezing: Jakobus 1,17-18.21b-22.27
Weest uitvoerders van het woord

Evangelie: Marcus 7,1-8.14-15.21-23
Gij laat het gebod van de Heer varen en houdt vast aan de overlevering van mensen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:

8/9 – 23ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Jesaja 35,4-7a
De oren van de doven worden geopend en de tong van de stommen zal jubelen.

Tweede lezing: Jakobus 2,1-5
God heeft de armen uitverkoren tot erfgenamen van het koninkrijk.

Evangelie: Marcus 7,31-37
Hij laat doven horen en stommen spreken.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:

14/9 – Kruisverheffing (feest)

Eerste lezing: Numeri 21,4-9
Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

Evangelie: Johannes 3,13-17
De Mensenzoon moet omhoog geheven worden.

 • Eucharistie om 11.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

15/9 – 24ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Jesaja 50,5-9a
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen.

Tweede lezing: Jakobus 2,14-18
Het geloof dat zich niet in daden uit is dood.

Evangelie: Marcus 8,27-35
Gij zijt Christus … de Mensenzoon moest veel lijden

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

21/9 – H. Matteüs (feest)

Eerste lezing: Efesiërs 4,1-7.11-13
Sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten.

Evangelie: Matteüs 9,9-13
Volg Mij. De man stond op en volgde Hem.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u

22/9 – 25ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Wijsheid 2,12.17-20
Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood.

2de lezing: Jakobus 3,16-4,3
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede.Wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.

Evangelie: Marcus 9,30-37
De Mensenzoon wordt overgeleverd … Als iemand de eerste wil zijn moet hij de dienaar van allen zijn.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:

29/9 – 26ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Numeri 11,25-29
Waarom komt u voor me op? Wie zorgt dat heel het volk profeteert?

Tweede lezing: Jakobus 5,1-6
Uw rijkdom is verrot.

Evangelie: Marcus 9,38-43.45.47-48
Wie niet tegen is, is voor u.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: