);

14/6 – 11de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Exodus 19,2-6a
Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.
2de lezing:Romeinen 5,6-11
Als wij verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon, des te zekerder zullen wij gered worden door zijn leven.
Evangelie:Matteüs 9,36-10,8
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst