);

Liturgische diensten

Biechtgelegenheid

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans dagelijks terecht in de abdijkerk.

Van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u

Van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar is een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

Van Witte Donderdag tot Pasen is elke namiddag de biechtgelegenheid verzekerd.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

zaterdag 1 juni 2019p. Michiel Meeusen
zondag 2 juni 2019 
maandag 3 juni 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
dinsdag 4 juni 2019p. Michiel Meeusen
woensdag 5 juni 2019 
donderdag 6 juni 2019p. Michiel Meeusen
vrijdag 7 juni 2019prior Kris De Brabander
zaterdag 8 juni 2019p. Johan De Pauw
zondag 9 juni 2019 
maandag 10 juni 2019p. Michiel Meeusen
dinsdag 11 juni 2019 
woensdag 12 juni 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 13 juni 2019p. Michiel Meeusen
vrijdag 14 juni 2019p. Jan Van Duffel
zaterdag 15 juni 2019p. Johan De Pauw
zondag 16 juni 2019 
maandag 17 juni 2019p. Michiel Meeusen
dinsdag 18 juni 2019 
woensdag 19 juni 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 20 juni 2019 
vrijdag 21 juni 2019 
zaterdag 22 juni 2019p. Michiel Meeusen
zondag 23 juni 2019 
maandag 24 juni 2019p. Michiel Meeusen
dinsdag 25 juni 2019 
woensdag 26 juni 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 27 juni 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
vrijdag 28 juni 2019 
zaterdag 29 juni 2019p. Michiel Meeusen
zondag 30 juni 2019prior Kris De Brabander

 

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2019 zijn: 30 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september, 13 oktober, 10 november, 15 december

 

Op donderdag

Elke donderdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.45 u tot 17.15 u.

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.