);

Liturgische diensten

Biechtgelegenheid

In de periode dat maatregelen getroffen wordt tegen het coronavirus blijft een beperkte permanentie voor biechtgelegenheid gehandhaafd. Consulteer de lijst hieronder.

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans terecht in de abdijkerk.

Van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u
Van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar is ook een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

Van Witte Donderdag tot Pasen is elke namiddag de biechtgelegenheid verzekerd.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

dinsdag 1 september 2020p. Michiel Meeusen
woensdag 2 september 2020 
donderdag 3 september 2020 
vrijdag 4 september 2020Prior Kris De Brabander
zaterdag 5 september 2020 
zondag 6 september 2020 
maandag 7 september 2020p. Johan De Pauw
dinsdag 8 september 2020p. Michiel Meeusen
woensdag 9 september 2020 
donderdag 10 september 2020 
vrijdag 11 september 2020p. Jan Van Duffel
zaterdag 12 september 2020 
zondag 13 september 2020 
maandag 14 september 2020p. Michiel Meeusen
dinsdag 15 september 2020 
woensdag 16 september 2020 
donderdag 17 september 2020 
vrijdag 18 september 2020Prior Kris De Brabander
zaterdag 19 september 2020 
zondag 20 september 2020 
maandag 21 september 2020p. Michiel Meeusen
dinsdag 22 september 2020 
woensdag 23 september 2020 
donderdag 24 september 2020p. Jan Van Duffel
vrijdag 25 september 2020Prior Kris De Brabander
zaterdag 26 september 2020 
zondag 27 september 2020 
maandag 28 september 2020p. Michiel Meeusen
dinsdag 29 september 2020 
woensdag 30 september 2020p. Johan De Pauw

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2020 zijn: 5 januari, 9 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 28 juni, 19 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 8 november, 12 december

De data voor 2021 zijn: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 22 augustus, 26 september, 24 oktober, 14 november, 12 december

Tijdens de week

Van maandag tot en met vrijdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.15 u tot 17.15 u.

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.