);

Liturgische diensten

Biechtgelegenheid

In de periode dat maatregelen getroffen wordt tegen het coronavirus blijft een beperkte permanentie voor biechtgelegenheid gehandhaafd. Consulteer de lijst hieronder.

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans terecht in de abdijkerk.

Van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u
Van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar er is ook een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

In mei van 14 tot 17 u
maandag 24 mei 2021
dinsdag 25 mei 2021 Prior Kris De Brabander
woensdag 26 mei 2021 
donderdag 27 mei 2021p. Johan De Pauw
vrijdag 28 mei 2021 
zaterdag 29 mei 2021 
zondag 30 mei 2021 
maandag 31 mei 2021Prior Kris De Brabander
In juni van 14 tot 17 u
dinsdag 1 juni 2021 
woensdag 2 juni 2021 
donderdag 3 juni 2021 
vrijdag 4 juni 2021 
zaterdag 5 juni 2021 
zondag 6 juni 2021 
maandag 7 juni 2021p. Johan De Pauw
dinsdag 8 juni 2021 
woensdag 9 juni 2021 
donderdag 10 juni 2021 
vrijdag 11 juni 2021 
zaterdag 12 juni 2021 
zondag 13 juni 2021 
maandag 14 juni 2021p. Johan De Pauw
dinsdag 15 juni 2021 
woensdag 16 juni 2021 
donderdag 17 juni 2021 
vrijdag 18 juni 2021 
zaterdag 19 juni 2021 
zondag 20 juni 2021 
maandag 21 juni 2021 
dinsdag 22 juni 2021Prior Kris De Brabander
woensdag 23 juni 2021 
donderdag 24 juni 2021 
vrijdag 25 juni 2021 
zaterdag 26 juni 2021 
zondag 27 juni 2021 
maandag 28 juni 2021 
dinsdag 29 juni 2021Prior Kris De Brabander
woensdag 30 juni 2021 
maandag 31 mei 2021 

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2021 zijn: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 22 augustus, 26 september, 24 oktober, 14 november, 12 december

Tijdens de week

Van maandag tot en met vrijdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.15 u tot 17.15 u.

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.