);

Liturgische diensten

Biechtgelegenheid

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans terecht in de abdijkerk.

Van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u

Van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar is een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

Van Witte Donderdag tot Pasen is elke namiddag de biechtgelegenheid verzekerd.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

vrijdag 1 november 2019 
zaterdag 2 november 2019p. Michiel Meeusen
zondag 3 november 2019 
maandag 4 november 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
dinsdag 5 november 2019p. Ivo Cleiren
woensdag 6 november 2019p. Jan Van Duffel
donderdag 7 november 2019prior Kris De Brabander
vrijdag 8 november 2019p. Johan De Pauw
zaterdag 9 november 2019p. Michiel Meeusen
zondag 10 november 2019 
maandag 11 november 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
dinsdag 12 november 2019p. Michiel Meeusen
woensdag 13 november 2019 
donderdag 14 november 2019p. Johan De Pauw
vrijdag 15 november 2019p. Ivo Cleiren
zaterdag 16 november 2019p. Michiel Meeusen
zondag 17 november 2019 
maandag 18 november 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
dinsdag 19 november 2019prior Kris De Brabander
woensdag 20 november 2019p. Jan Van Duffel
donderdag 21 november 2019 
vrijdag 22 november 2019p. Michiel Meeusen
zaterdag 23 november 2019p. Michiel Meeusen
zondag 24 november 2019 
maandag 25 november 2019 
dinsdag 26 november 2019p. Michiel Meeusen
woensdag 27 november 2019p. Ivo Cleiren
donderdag 28 november 2019p. Michiel Meeusen
vrijdag 29 november 2019prior Kris De Brabander
zaterdag 30 november 2019p. Michiel Meeusen

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2019 zijn: 30 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september, 13 oktober, 10 november, 15 december

 

Op donderdag

Elke donderdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.45 u tot 17.15 u.

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.