);

6/6 – H. Norbertus (hoogfeest)

1ste lezing:  Jezus Sirach 50,1-14
Gods huis en Gods volk op aarde worden gesticht door heilige leiders.

2de lezing: Romeinen 12,1-8
Individuele gaven in dienst van de gemeenschap.

Evangelie: Matteus 25,14-30
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.

  • Gregoriaanse en Nederlandstalige gezangen.
  • Met homilie.
  • Eucharistie om 11.30 u.
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper