);

24/6 – Geboorte van Johannes de Doper (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 49,1-6
Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren.
2de lezing:Handelingen 13,22-26
Johannes predikte reeds vóór het optreden van Christus.
Evangelie:Lucas 1,57-66.80
Johannes is zijn naam.
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper