);

Welkom op Jongerlo

De jongerensite van de Abdij van Tongerlo

Welkom op Jongerlo, het gedeelte van onze website dat vooral (maar niet uitsluitend) tot jongeren is gericht.

Hier vind je heel wat informatie die voor elke jonge katholiek nuttig kan zijn.

 

In geloofsvorming krijg je regelmatig een catechese voorgeschoteld die je kan helpen in de verdieping van je geloof.

De rubriek norbertijn worden licht je in over de verschillende stappen die men doorloopt op weg naar de volledige opname in de gemeenschap.

Roepingenwijzer kan je helpen als je er zelf  aan denkt de weg van het Godgewijde leven in te slaan.

De kerjeuzeneus geeft antwoord op vragen die men ons gewoonlijk stelt. Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

De pagina’s over de H. Norbertus en de H. Augustinus geven je ten slotte heel wat info over de twee figuren die ons norbertijns leven schragen.

 

pp-franciscus-101-lrPope-quote

“Wij, wij hebben geen wapens. Maar wij geloven in de zachte en nederige kracht van het gebed. Op deze dag, is de dorst naar vrede een smeekbede tot God geworden, opdat oorlog, terrorisme en geweld zouden ophouden. De vrede die wij in Assisi vragen, is niet alleen protest tegen de oorlog en evenmin het resultaat van onderhandelingen, politieke compromissen of economische verhandelingen. Zij is het resultaat van gebed.”

(Uit de slottoespraak van de vredesbijeenkomst in Assisi (20 september 2016)