);

December 2020

1/12 – 1ste zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 2,1-5
De Heer verzamelt alle volkeren in de eeuwige vrede van het rijk van God
2de lezing:Romeinen 13,11-14
Ons heil is nabij.
Evangelie:Matteüs 24,37-44
Weest waakzaam zodat gij bereid zijt.
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

8/12 – 2de zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 11,1-10
De kleinen zal Hij recht verschaffen.
2de lezing:Romeinen 15,4-9
Christus schenkt alle mensen de vertroosting.
Evangelie:Matteüs 3,1-12
Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij.
– Gregoriaans kyriale
– Hoofdcelebrant: pater Jan Van Duffel

15/12 – 3de zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 35,1-6a.10
God zelf zal komen en ons redden.
2de lezing:Jakobus 5,7-10
Wees moedig, want de komst van de Heer is nabij.
Evangelie:Matteüs 11,2-11
Zijt Gij de komende of hebben wij een andere te verwachten?
– Gregoriaans kyriale
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

22/12 – 4de zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 7,10-14
Zie, de jonge vrouw zal ontvangen.
2de lezing:Romeinen 1,1-7
Jezus Christus uit het geslacht van David, is de Zoon van God.
Evangelie:Matteüs 1,18-24
Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef, zoon van David.
– Gregoriaans kyriale
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (A)

1ste lezing:  Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.
2de lezing:Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.
Evangelie:Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.
– Nederlandstalige gezangen.
– Eucharistie om 23.00 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis) (A)

1ste lezing:  Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
2de lezing:Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.
Evangelie:Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
– Gregoriaanse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

30/12 – H. Familie (A) (feest)

1ste lezing:  Sirach 3,2-6.12-14
Het eren van de ouders.
2de lezing:Kolossenzen 3,12-21
Bekleedt u met goedheid.
Evangelie:Matteüs 2,13-15.19-23
Neem het kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander