);

December 2020

4/12 – 2de zondag van de advent (A)

1ste lezing: Jesaja 11,1-10
De kleinen zal Hij recht verschaffen.

2de lezing: Romeinen 15,4-9
Christus schenkt alle mensen de vertroosting.

Evangelie: Matteüs 3,1-12
Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

8/12 – Maria Onbevlekt Ontvangen (hoogfeest)

1ste lezing: Genesis 3,9-15.20
Vijandschap tussen de slang en de vrouw

2de lezing: Efesiërs 1,3-6.11-12
Uitverkoren vóór de grondlegging der wereld

Evangelie: Lucas 1,26-38
Verheug U, Begenadigde, de Heer is met U

 • Eucharistie om 11.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

11/12 – 3de zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 35,1-6a.10
God zelf zal komen en ons redden.

2de lezing:Jakobus 5,7-10
Wees moedig, want de komst van de Heer is nabij.

Evangelie:Matteüs 11,2-11
Zijt Gij de komende of hebben wij een andere te verwachten?

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Vandaag wordt er een homilie gehouden
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

18/12 – 4de zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 7,10-14
Zie, de jonge vrouw zal ontvangen.

2de lezing:Romeinen 1,1-7
Jezus Christus uit het geslacht van David, is de Zoon van God.

Evangelie:Matteüs 1,18-24
Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef, zoon van David.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (A)

1ste lezing:  Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.

2de lezing: Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.

Evangelie: Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.

 • Nederlandstalige gezangen.
 • Eucharistie om 23.00 u
 • Vandaag wordt er een homilie gehouden
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis) (A)

1ste lezing:  Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.

2de lezing: Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Evangelie: Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaanse gezangen.
 • Vandaag wordt er een homilie gehouden
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

30/12 – H. Familie (A) (feest)

1ste lezing: Sirach 3,2-6.12-14
Het eren van de ouders.

2de lezing: Kolossenzen 3,12-21
Bekleedt u met goedheid.

Evangelie: Matteüs 2,13-15.19-23
Neem het kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte.

 • Eucharistie om 11.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander