);

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis) (A)

1ste lezing:  Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
2de lezing:Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.
Evangelie:Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
– Gregoriaanse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper