);

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (A)

1ste lezing:  Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.
2de lezing:Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.
Evangelie:Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.
– Nederlandstalige gezangen.
– Eucharistie om 23.00 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper