);

8/12 – Maria Onbevlekt Ontvangen (hoogfeest)

1ste lezing: Genesis 3,9-15.20
Vijandschap tussen de slang en de vrouw

2de lezing: Efesiërs 1,3-6.11-12
Uitverkoren vóór de grondlegging der wereld

Evangelie: Lucas 1,26-38
Verheug U, Begenadigde, de Heer is met U

  • Eucharistie om 11.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper