);

9/12 – Maria Onbevlekt Ontvangen (hoogfeest)

1ste lezing:  Genesis 3,9-15.20
Vijandschap tussen de slang en de vrouw
2de lezing:Efesiërs 1,3-6.11-12
Uitverkoren vóór de grondlegging der wereld
Evangelie:Lucas 1,26-38
Verheug U, Begenadigde, de Heer is met U
– Eucharistie om 11.30 u
– Gregoriaans kyriale
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper