);

April 2016

7/4 – 5de zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Jesaja 43,16-21
Zie ik onderneem iets nieuws en Ik zal mijn volk te drinken geven.
2de lezing:Filippenzen 3,8-14
Om Christus heb ik alles prijsgegeven, meer op Hem lijkend in zijn sterven.
Evangelie:Johannes 8,1-11
Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

14/4 – Palm- en passiezondag (C)

Evangelie:
(Palmwijding)
Lucas 19,28-40
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
1ste lezing:Jesaja 50,4-7
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.
2de lezing:Filippenzen 2,6-11
Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.
Evangelie:Lucas 22,14-23,56
Het lijden van onze Heer Jezus Christus.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Om 10.30 u met palmzegening en- processie (in de Boerenkrijgschuur), gevolgd door de eucharistie in de abdijkerk
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

20/4 – Stille Zaterdag (Paaswake) (C)

Paaswake
1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.
2de lezing:Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.
3de lezing:Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.
4de lezing:Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.
Evangelie:Lucas 24,1-12
Waarom zoekt gij de levende onder de doden?
– Nederlandse gezangen
– Paasvigilie om 21.00 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

 

28/4 – 2de zondag van Pasen (C)

1ste lezing:  Handelingen 5,12-16
Steeds meer mensen geloofden in de Heer.
2de lezing:Openbaring 1,9-11a.12-13.17-19
Ik ben het, de Eerste en de Laatste.
Evangelie:Johannes 20,19-31
Na acht dagen kwam Jezus.
– Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater..
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u.