);

14/4 – Palm- en passiezondag (C)

Evangelie:
(Palmwijding)
Lucas 19,28-40
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
1ste lezing:Jesaja 50,4-7
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.
2de lezing:Filippenzen 2,6-11
Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.
Evangelie:Lucas 22,14-23,56
Het lijden van onze Heer Jezus Christus.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Om 10.30 u met palmzegening en- processie (in de Boerenkrijgschuur), gevolgd door de eucharistie in de abdijkerk
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper