);

3/4 – 5de zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Jesaja 43,16-21
Zie ik onderneem iets nieuws en Ik zal mijn volk te drinken geven.

2de lezing: Filippenzen 3,8-14
Om Christus heb ik alles prijsgegeven, meer op Hem lijkend in zijn sterven.

Evangelie: Johannes 8,1-11
Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
  • Vandaag wordt geen homilie gehouden