);

16/4 – Stille Zaterdag (Paaswake) (C)

1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.

2de lezing: Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.

3de lezing: Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.

4de lezing: Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.

Evangelie: Lucas 24,1-12
Waarom zoekt gij de levende onder de doden?

  • Nederlandse gezangen
  • Paasvigilie om 21.00 u.
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper