);

September 2022

1/9 – 22ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Jezus Sirach 3,17-29
Verneder u, en gij zult genade vinden bij God

Tweede lezing: Hebreeën 12,18-24a
Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God

Evangelie: Lucas 14,1.7-14
Wie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Nederlands kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

8/9 – 23ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Wijsheid 9,13-18b
Wie kan ontdekken wat de Heer wil?

Tweede lezing: Filémon 9-17
Neem hen nu niet meer als slaaf, maar als een geliefde broeder.

Evangelie: Lucas 14,25-33
Niemand kan mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

15/9 – 24ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Exodus 32,7-14
De Heer zag af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

Tweede lezing: 1 Timoteüs 1,12-17
Christus is gekomen om zondaars te redden.

Evangelie: Lucas 15,1-32
Er zal in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Nederlands kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw
 • Eucharistische aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u22/9 – 25ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Amos 8,4-7
Tegen hen, die de kleine man voor geld koopt.

Tweede lezing: 1 Timoteüs 2,1-8
Zij verrichten gebeden voor alle mensen tot God, die wil dat alle mensen gered worden.

Evangelie: Lucas 16,1-13
Gij kunt niet God dienen en de mammon.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel29/9 – 26ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Amos 6,1a.4-7
Wee de zorgelozen in Sion.

Tweede lezing: 1 Timoteüs 6,11-16
Bewaar dit gebod tot de verschijning van de Heer.

Evangelie: Lucas 16,19-31
Uw deel van het goede hebt gij ontvangen, en Lazarus viel het kwade ten deel; deze ondervindt nu vertroosting, maar gij wordt gefolterd.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Nederlands kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander