);

14/9 – Kruisverheffing (feest)

Eerste lezing: Numeri 21,4-9
Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

Evangelie: Johannes 3,13-17
De Mensenzoon moet omhoog geheven worden.

  • Eucharistie om 11.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander