);

8/9 – Geboorte van Maria (feest)

1ste lezing: Micha 5,1-4a
De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.
OF:
Romeinen 8,28-30
Die God te voren heeft gekend, heeft Hij ook voorbestemd.
Evangelie:Matteüs 1,1-1618-23
Het kind in haar schoot is van de heilige Geest
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u