);

8/9 – Geboorte van Maria (feest)

1ste lezing:  Micha 5,1-4a
De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.
OF:
Romeinen 8,28-30
Die God te voren heeft gekend, heeft Hij ook voorbestemd.

Evangelie: Matteüs 1,1-1618-23
Het kind in haar schoot is van de heilige Geest

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander