);

Oktober 2022

6/10 – 27ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Hebreeën 1,2-3; 2,2-4
De rechtvaardige blijft leven door zijn trouw.

Tweede lezing: 2 Timoteüs 1,6-8.13-14
Schaam u niet van onze Heer te getuigen.

Evangelie: Lucas 17,5-10
Indien gij een geloof hadt.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

13/10 – 28ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: 2 Koningen 5,14-17
Naäman keerde de man Gods terug en bekende dat God bestaat.

Tweede lezing: 2 Timoteüs 2,8-13
Als wij volharden, zullen wij met Christus heersen.

Evangelie: Lucas 17,11-19
Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Nederlands kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw
 • Eucharistische aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

20/10 – 29ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Exodus 17,8-13
Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand.

Tweede lezing: 2 Timoteüs 3,14-4,2
De man Gods zij voor zijn taak berekend, toegerust voor elk goed werk.

Evangelie: Lucas 18,1-8
Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die tot Hem roepen.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

27/10 – 30ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Jezus Sirach 35,12-18
Het gebed van de arme dringt door de wolken heen.

Tweede lezing: 2 Timoteüs 4,6-8.16-18
Nu wacht mij de kroon der gerechtigheid.

Evangelie: Lucas 18,9-14
De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Nederlands kyriale
 • Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel