);

28/10 – HH. Simon en Judas (feest)

1ste lezing:Efesiërs 2,19-22
Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten.
Evangelie:Lucas 6,12-16
Jezus koos twaalf leerlingen, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u.