);

20/10 – 29ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Exodus 17,8-13
Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand.

Tweede lezing: 2 Timoteüs 3,14-4,2
De man Gods zij voor zijn taak berekend, toegerust voor elk goed werk.

Evangelie: Lucas 18,1-8
Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die tot Hem roepen.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst