);

2/10 – 27ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Hebreeën 1,2-3; 2,2-4
De rechtvaardige blijft leven door zijn trouw.

Tweede lezing: 2 Timoteüs 1,6-8.13-14
Schaam u niet van onze Heer te getuigen.

Evangelie: Lucas 17,5-10
Indien gij een geloof hadt.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
  • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst