);

9/10 – 28ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: 2 Koningen 5,14-17
Naäman keerde de man Gods terug en bekende dat God bestaat.

Tweede lezing: 2 Timoteüs 2,8-13
Als wij volharden, zullen wij met Christus heersen.

Evangelie: Lucas 17,11-19
Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Vandaag wordt er een homilie gehouden
  • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren