);

November 2016

3/11 – 31ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Wijsheid 11,23-12.2
Gij ontfermt U over allen, omdat Gij houdt van alles wat bestaat.

Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 1,11-2.2
De naam van Christus zal in u verheerlijkt worden, en gij in Hem.

Evangelie: Lucas 19,1-10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en rte redden wat verloren was.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

10/11 – 32ste zondag door het jaar (C) – Bedevaartsdag Sint-Siardus

Eerste lezing: 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14
De koning der wereld zal ons laten opstaan tot een eeuwig leven.

Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 2,16-3,5
Moge de Heer u sterken met alle goeds, in woord en daad.

Evangelie: Lucas 20,27-38
Hij is geen God van doden maar van levenden.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
  • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u17/11 – 33ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Maleachi 3,19-20a
Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.

Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 3,7-122
Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.

Evangelie: Lucas 21,5-19
Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren