);

13/11 – Alle heiligen van de norbertijnenorde (feest)

Eerste lezing: 2 Korintiërs 6,4-10
Zorg dat ge Gods genade niet tevergeefs ontvangt.

Evangelie: Matteüs 19,16-21
Alles prijsgegeven om de Heer te volgen.

  • Eucharistie om 11.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander