);

13/11 – Alle heiligen van de norbertijnenorde (feest)

1ste lezing: 2 Korintiërs 6,4-10
Zorg dat ge Gods genade niet tevergeefs ontvangt.
Evangelie:Matteüs 19,16-21
Alles prijsgegeven om de Heer te volgen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander