);

20/11 – 34ste zondag door het jaar (C) – Christus Koning van het heelal (hoogfeest)

Eerste lezing: 2 Samuël 5,1-3
Zij zalfden David tot koning over Israël.

Tweede lezing: Kolossenzen 1,12-20
Hij heeft ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.

Evangelie: Lucas 23,35-43
Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander