);

1/11 – Allerheiligen

Eerste lezing: Openbaring van Johannes 7,2-4.9-14
Ik zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.

Tweede lezing: Eerste brief van Johannes 3,1-3
We zullen God zien zoals Hij is.

Evangelie: Matteüs 5,1-12a
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

  • Eucharistie om 10.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper