);

9/11 – Kerkwijding van Sint-Jan in Lateranen (Feest)

Eerste lezing: Exodus 47,1-2.8-9.12
Ik zag het water uit de tempel stromen.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 3,9b-11.16-17
Gij zijt de tempel van God.

Evangelie: Johannes 2,13-22
Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.

  • Eucharistie om 11.30 u
  • Gregoriaans kyriale
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander