);

13/1 – Doopsel van de Heer (feest) (C)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.
2de lezing:Handeling 10, 34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest
Evangelie:Lucas 3,15-16.21-22
Terwijl Jezus na zijn doop in gebed was, ging de hemel open.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

20/1 – 2de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jesaja 62,1-5
De bruidegom verheugt zich over de bruid.
2de lezing:1 Korintiërs 12,4-11
Één en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil.
Evangelie:Lucas 2,1-12
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

27/1 – 3de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
Zij lazen uit het boek van Gods wet en verklaarden de betekenis zodat allen de lezing verstonden.
2de lezing:1 Korintiërs 12,12-30 of 12-14.27
Gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam.
Evangelie:Lucas 1,1-4;4,14-21
Het Schriftwoord is thans in vervulling gegaan.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst