);

16/1 – 2de zondag door het jaar (C)

1ste lezing: Jesaja 62,1-5
De bruidegom verheugt zich over de bruid.

2de lezing: 1 Korintiërs 12,4-11
Één en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil.

Evangelie: Lucas 2,1-12
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen.

  • Nederlandstalig kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
  • Deze zondag wordt geen homilie gehouden