);

20/1 – 2de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jesaja 62,1-5
De bruidegom verheugt zich over de bruid.
2de lezing:1 Korintiërs 12,4-11
Één en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil.
Evangelie:Lucas 2,1-12
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren