);

25/1 – Bekering van de H. Apostel Paulus (feest)

1ste lezing:  Handelingen 22,3-16
Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam Jezus.
Of:
Handelingen 9,1-11
Heer, wat wilt ge dat ikDoe?
Evangelie:Marcus 16,15-18
Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie.
– Gregoriaans introitus en kyriale
– Eucharistie om  11.30 u