);

13/1 – Doopsel van de Heer (feest) (C)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.
2de lezing:Handeling 10, 34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest
Evangelie:Lucas 3,15-16.21-22
Terwijl Jezus na zijn doop in gebed was, ging de hemel open.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander