);

23/1 – 3de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
Zij lazen uit het boek van Gods wet en verklaarden de betekenis zodat allen de lezing verstonden.

2de lezing: 1 Korintiërs 12,12-30 of 12-14.27
Gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam.

Evangelie: Lucas 1,1-4;4,14-21
Het Schriftwoord is thans in vervulling gegaan.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
  • Deze zondag wordt er een homilie gehouden