);

27/1 – 3de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
Zij lazen uit het boek van Gods wet en verklaarden de betekenis zodat allen de lezing verstonden.
2de lezing:1 Korintiërs 12,12-30 of 12-14.27
Gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam.
Evangelie:Lucas 1,1-4;4,14-21
Het Schriftwoord is thans in vervulling gegaan.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst