);

5/8 – 18de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:Exodus 16,2-4.12-15
Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel
2de lezing:Efeziërs 4,17.20-24
Bekleedt u met de nieuwe, die naar Gods beeld is geschapen
Evangelie:Johannes 6,24-35
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Gabriël Goossens

12/8 – 19de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  1 Koningen 19, 4-8
Gesterkt door het voedsel liep hij tot bij de berg van God.
2de lezing:Efeziërs 4,30-5,2
Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.
Evangelie:Johannes 6,41-51
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

19/8 – 20ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Spreuken 9,1-6
Eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb.
2de lezing:Efeziërs 5,15-20
Weest verstandig om te begrijpen wat de Heer wil.
Evangelie:Johannes 6,51-58
Mijn vlees is echt voedsel.
  • Nederlandstalig kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
  • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.

26/8 – 21ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jozua 24,1-2a.15-17.18b
Wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.
2de lezing:Efeziërs 5,21-32
Dit geheim heeft een diepe zin. Ik betrek het op Christus en de kerk.
Evangelie:Johannes 6,60-69
Naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst