);

1/8 – 18de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Exodus 16,2-4.12-15
Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel

2de lezing: Efeziërs 4,17.20-24
Bekleedt u met de nieuwe, die naar Gods beeld is geschapen

Evangelie: Johannes 6,24-35
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Zonder homilie
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

6/8 – Gedaanteverandering van de Heer (feest)

Eerste lezing: Daniël 7,9-10.13-14
Zijn kleed was wit als sneeuw.

Tweede lezing: 2 Petr. 1,16-19
Ooggetuigen van zijn luister

Evangelie: Mt. 17-1-9
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

8/8 – 19de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: 1 Koningen 19, 4-8
Gesterkt door het voedsel liep hij tot bij de berg van God.

2de lezing: Efeziërs 4,30-5,2
Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.

Evangelie: Johannes 6,41-51
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

 • Gregoriaans kyriale
 • Zonder homilie
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

10/8 – H. Laurentius (feest)

Eerste lezing: 2 Korintiërs 9,6-10
God houdt van een blijmoedige gever.

Evangelie: Johannes 12,24-26
Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

15/8 – Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopneming (hoogfeest)

Eerste lezing: Apokalyps 11,19a; 12,1-6a.10ab
Een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 15,20-26
Als eerst en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.

Evangelie: Lucas 1,39-56
Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trotsen van hart uiteen.

 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

22/8 – 21ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Jozua 24,1-2a.15-17.18b
Wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.

2de lezing: Efeziërs 5,21-32
Dit geheim heeft een diepe zin. Ik betrek het op Christus en de kerk.

Evangelie: Johannes 6,60-69
Naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

 • Gregoriaans kyriale
 • Zonder homilie
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

24/8 – H. Bartholomeüs (feest)

Eerste lezing: Apokalyps 21,9b-14
Op de grondstenen stonden de namen van de twaalf apostelen.

Evangelie: Johannes 1,45-51
Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

28/8 – H. Augustinus (hoogfeest)

Eerste lezing: Handelingen 2,42-46
Leven naar de wijze van de apostelen

Tweede lezing: Kolossenzen 3,12-17
Voegt bij dit alles de liefde als de band van de volmaaktheid.

Evangelie: Johannes 14,1-14
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

29/8 – 22ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Deuteronomium 4,1-2.6-8
Aan wat ik u voorschrijf moogt gij niets toevoegen; onderhoudt de geboden van de Heer.

2de lezing: Jakobus 1,17-18.21b-22.27
Weest uitvoerders van het woord

Evangelie: Marcus 7,1-8.14-15.21-23
Gij laat het gebod van de Heer varen en houdt vast aan de overlevering van mensen.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Met homilie
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander