);

12/8 – 19de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  1 Koningen 19, 4-8
Gesterkt door het voedsel liep hij tot bij de berg van God.
2de lezing:Efeziërs 4,30-5,2
Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.
Evangelie:Johannes 6,41-51
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander