);

11/8 – 19de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: 1 Koningen 19, 4-8
Gesterkt door het voedsel liep hij tot bij de berg van God.

2de lezing: Efeziërs 4,30-5,2
Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.

Evangelie: Johannes 6,41-51
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: