);

4/8 – 18de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Exodus 16,2-4.12-15
Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel

2de lezing: Efeziërs 4,17.20-24
Bekleedt u met de nieuwe, die naar Gods beeld is geschapen

Evangelie: Johannes 6,24-35
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: