);

November 2020

13/11 – Alle heiligen van de norbertijnenorde (feest)

Eerste lezing: 2 Korintiërs 6,4-10
Zorg dat ge Gods genade niet tevergeefs ontvangt.

Evangelie: Matteüs 19,16-21
Alles prijsgegeven om de Heer te volgen.

 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

14/11 – H. Siardus, abt (feest)

Eerste lezing: 2 Korintiërs 9,6-11a
God houdt van een blijmoedige gever.

Tweede lezing: Lucas 12,32-34
Verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel.

 • Eucharistie om 11.30 u
 • Gregoriaans kyriale
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

22/11 – 34ste zondag door het jaar (A) + Christus Koning (hoogfeest)

1ste lezing:  Ezechiël 34,11-12.15-17
Gij zijt mijn schapen, Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere.

2de lezing: 1 Korintiërs 15,20-26.28
Hij zal het koningschap aan God de Vader overdragen, dan zal God zijn alles in allen.

Evangelie: Matteüs 25,31-46
Hij zal plaats nemen op zijn troon van glorie en Hij zal hen in twee groepen scheiden.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

8/11 – 32ste zondag door het jaar (A) + Bedevaartsdag Sint Siardus

1ste lezing: Wijsheid 6,12-16
De wijsheid wordt gevonden door wie haar zoeken.

2de lezing: 1 Tessalonicenzen 4,13-18
God zal hen die in Jezus zijn ontslapen met Hem meevoeren.

Evangelie: Matteüs 25,1-13
Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u

15/11 – 33ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Spreuken 31,10-13.19-20.30-31
Roemt haar om de de vrucht van haar handen.

2de lezing: 1 Tessalonicenzen 5,1-6
De dag des Heren komt als een dief in de nacht.

Evangelie: Matteüs 25,14-30
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw