);

22/11 – 34ste zondag door het jaar (A) + Christus Koning (hoogfeest)

1ste lezing:  Ezechiël 34,11-12.15-17
Gij zijt mijn schapen, Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere.

2de lezing: 1 Korintiërs 15,20-26.28
Hij zal het koningschap aan God de Vader overdragen, dan zal God zijn alles in allen.

Evangelie: Matteüs 25,31-46
Hij zal plaats nemen op zijn troon van glorie en Hij zal hen in twee groepen scheiden.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander