);

26/11 – 34ste zondag door het jaar (A) + Christus Koning (hoogfeest)

1ste lezing:  Ezechiël 34,11-12.15-17
Gij zijt mijn schapen, Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere.
2de lezing:1 Korintiërs 15,20-26.28
Hij zal het koningschap aan God de Vader overdragen, dan zal God zijn alles in allen.
Evangelie:Matteüs 25,31-46
Hij zal plaats nemen op zijn troon van glorie en Hij zal hen in twee groepen scheiden.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander