);

5/11 – 31ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Maleachi 1,14b-2,2b.8-10
Gij zijt van de weg afgeweken en hebt door uw lering velen laten struikelen.
2de lezing:1 Tessalonicenzen 2,7b-9b,13
Met het evangelie hadden wij graag ons eigen leven geschonken
Evangelie:Matteüs 23,1-12
Zelf handelen ze niet naar hun woorden.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren