);

5/11 – 31ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Maleachi 1,14b-2,2b.8-10
Gij zijt van de weg afgeweken en hebt door uw lering velen laten struikelen.

2de lezing: 1 Tessalonicenzen 2,7b-9b,13
Met het evangelie hadden wij graag ons eigen leven geschonken

Evangelie: Matteüs 23,1-12
Zelf handelen ze niet naar hun woorden.

  • Gregoriaans kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
  • Vandaag wordt er een homilie gehouden