);

19/11 – 33ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Spreuken 31,10-13.19-20.30-31
Roemt haar om de de vrucht van haar handen.

2de lezing: 1 Tessalonicenzen 5,1-6
De dag des Heren komt als een dief in de nacht.

Evangelie: Matteüs 25,14-30
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst
  • Vandaag wordt er een homilie gehouden