);

Mei Jaar C

5/5 – 3de zondag van Pasen (C)

1ste lezing:Handelingen 5,27b-32.40b-41
Van dit alles zijn wij getuigen maar ook de heilige Geest.
2de lezing:Openbaring 5,11-14
Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom.
Evangelie:Johannes 21,1-19
Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.
– Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw

12/5 – 4de zondag van Pasen (C)

1ste lezing:Handelingen 13,14.43-52
Daarom richten wij ons tot de heidenen.
2de lezing:Apokalyps 7,9.14b-17
Het Lam zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven.
Evangelie:Johannes 10,27-30
Ik geef mijn schapen eeuwig leven.
– Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren 

 

19/5 – 5de zondag van Pasen (C)

1ste lezing:Handelingen 14,21-27
Zij vertelden de gemeente wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.
2de lezing:Apokalyps 21,1-5a
God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Evangelie:Johannes 13,31-33a.34-35
Een nieuw gebod geeft ik u: gij moet elkaar liefhebben.
– Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Kris De Brabander
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u.

26/5 – 6de zondag van Pasen (C)

1ste lezing: Handelingen 15,1-2.22-29
De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke
2de lezing:Apokalyps 21,10-14.22-23
Hij toonde mij de heilige stad die uit de hemel neerdaalde
Evangelie:Johannes 14,23-29
De heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.
– Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

30/5 – Hemelvaart van de Heer (C)

1ste lezing: Handelingen 1,1-11
Ten aanschouwen van hen werd Hij omhoog geheven.
2de lezing:Efeziërs 1,17-23
Hij zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.
Evangelie:Lucas 24,46-53
En terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen.
  • Gregoriaans kyriale
  • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

31/5 – Maria Bezoek (feest)

1ste lezing: Sefanja3,14-18a
De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u.
OF: Romeinen 12,9-16b Draagt bij voor de noden der heiligen, beoefent de gastvrijheid.
Evangelie:Lucas 1,39-56
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?

 

26/5 – 6de zondag van Pasen (C)

1ste lezing: Handelingen 15,1-2.22-29
De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke
2de lezing:Apokalyps 21,10-14.22-23
Hij toonde mij de heilige stad die uit de hemel neerdaalde
Evangelie:Johannes 14,23-29
De heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.
  • – Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
  • – Eucharistie om 10.30 u.
  • – Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw.