);

Mei 2022

1/5 – 3de zondag van Pasen (C)

1ste lezing: Handelingen 5,27b-32.40b-41
Van dit alles zijn wij getuigen maar ook de heilige Geest.

2de lezing: Openbaring 5,11-14
Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom.

Evangelie: Johannes 21,1-19
Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.

 • Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

8/5 – 4de zondag van Pasen (C)

1ste lezing: Handelingen 13,14.43-52
Daarom richten wij ons tot de heidenen.

2de lezing: Apokalyps 7,9.14b-17
Het Lam zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven.

Evangelie: Johannes 10,27-30
Ik geef mijn schapen eeuwig leven.

 • Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst 

14/5 – H. Matthias – apostel (feest)

1ste lezing: Handelingen 1,15-17.20-26
Het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Evangelie: Johannes 15,9-17
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.

15/5 – 5de zondag van Pasen (C)

1ste lezing: Handelingen 14,21-27
Zij vertelden de gemeente wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.

2de lezing: Apokalyps 21,1-5a
God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Evangelie: Johannes 13,31-33a.34-35
Een nieuw gebod geeft ik u: gij moet elkaar liefhebben.

 • Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren

22/5 – 6de zondag van Pasen (C)

1ste lezing: Handelingen 15,1-2.22-29
De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke

2de lezing: Apokalyps 21,10-14.22-23
Hij toonde mij de heilige stad die uit de hemel neerdaalde

Evangelie: Johannes 14,23-29
De heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

 • Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

26/5 – Hemelvaart van de Heer (C)

1ste lezing: Handelingen 1,1-11
Ten aanschouwen van hen werd Hij omhoog geheven.

2de lezing: Efeziërs 1,17-23
Hij zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.

Evangelie: Lucas 24,46-53
En terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

29/5 – 7de zondag van Pasen (C)

1ste lezing: Handelingen 7,55-60
Ik zie de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.

2de lezing: Apokalyps 22,12-14.16-17.20
Kom, Heer Jezus.

Evangelie:
Mogen zij volmaakt één zijn.

 • Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

31/5 – Maria Bezoek (feest)

1ste lezing: Sefanja3,14-18a
De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u.
OF: Romeinen 12,9-16b
Draagt bij voor de noden der heiligen, beoefent de gastvrijheid.

Evangelie: Lucas 1,39-56
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?