);

5/5 – 3de zondag van Pasen (C)

1ste lezing:Handelingen 5,27b-32.40b-41
Van dit alles zijn wij getuigen maar ook de heilige Geest.
2de lezing:Openbaring 5,11-14
Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom.
Evangelie:Johannes 21,1-19
Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.
– Gregoriaans kyriale; boeteritus met wijwater.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw