);

14/5 – H. Matthias – apostel (feest)

1ste lezing: Handelingen 1,15-17.20-26
Het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Evangelie: Johannes 15,9-17
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.