);

3/6 – 9de zondag door het jaar (B)

1te lezing: Deuteronomium 5,12-15
Bedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypte
2de lezing:2 Korintiërs 4,6-11
Het leven van Jezus wordt in uw lichamen geopenbaard.
Evangelie:Marcus 2,23-3,6
De Mensenzoon is Heer, ook van de sabbat.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

8/6 – H. Hart van Jezus (hoogfeest) (B)

1ste lezing:  Hosea 11,1-9
Mijn hart slaat om.
2de lezing:Efeziërs 3,8-2.14-19
De liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.
Evangelie:Johannes 19,31-37
Men doorstak zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.
  • Gregoriaans kyriale.
  • Eucharistie om 11.30 u.
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

10/6 – 10de zondag door het jaar (B)

1te lezing: Genesis 3,9-15
Ik sticht vijandschap tussen uw kroost en het kroost van de vrouw.
2de lezing:2 Korintiërs 4,13 – 5,1
Wij geloven en daarom spreken wij.
Evangelie:Marcus 3,20-35
Het einde van Satan is gekomen.
  • Nederlandstalig kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: pater Herman De Mulder

17/6 – 11de zondag door het jaar (B)

1te lezing: Ezechiël 17,22-24
Ik zal een nederig twijgje verheffen
2de lezing:2 Korintiërs 5,6-10
Onze enige eerzucht is de Heer te behagen
Evangelie:Marcus 4,26-34
Het is het allerkleinste zaadje en het wordt groter dan alle tuinsgewassen.
  • Gregoriaans kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst
  • Eucharistische aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.