);

3/6 – Sacramentsdag (hoogfeest) (B)

1ste lezing:  Exodus 24,3-8
Dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit

2de lezing: Hebreeën 9,11-15
Het bloed van Christus zal onze ziel zuiveren

Evangelie: Marcus 14,12-16.22-26
Dit is mijn lichaam. dit is mijn bloed.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
 • Op 2 en 3 juni is Eucharistische Aanbidding van 16.00 u tot 17.00 u in de abdijkerk.

13/6 – 11de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Ezechiël 17,22-24
Ik zal een nederig twijgje verheffen

2de lezing: 2 Korintiërs 5,6-10
Onze enige eerzucht is de Heer te behagen

Evangelie: Marcus 4,26-34
Het is het allerkleinste zaadje en het wordt groter dan alle tuingewassen.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Zonder homilie.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

20/6 – 12de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Zacharias 12,10-11
Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.

2de lezing: Galaten 3,26-29
Al wie gedoopt is, heeft Christus aangetrokken als een kleed.

Evangelie: Lucas 9,18-24
Gij zijt de Gezalfde van God. De Mensenzoon moet veel lijden.

 • Gregoriaans kyriale
 • Met homilie
 • Viering om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
 • Eucharistische aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.

27/6 – 13de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Wijsheid 1,13-15; 2,23-24
Door de afgunst van de duivel kwam de duivel in de wereld

2de lezing: 2 Korintiërs 8,7.9.13.15
Uw overvloed kome uw broeders ten goede

Evangelie: Marcus 5,21-43
Meisje, ik zeg u, sta op.

 • Gregoriaans kyriale
 • Zonder homilie
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander