);

3/6 – 9de zondag door het jaar (B)

1te lezing: Deuteronomium 5,12-15
Bedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypte
2de lezing:2 Korintiërs 4,6-11
Het leven van Jezus wordt in uw lichamen geopenbaard.
Evangelie:Marcus 2,23-3,6
De Mensenzoon is Heer, ook van de sabbat.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst