);

23/6 – 12de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Zacharias 12,10-11
Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.

2de lezing: Galaten 3,26-29
Al wie gedoopt is, heeft Christus aangetrokken als een kleed.

Evangelie: Lucas 9,18-24
Gij zijt de Gezalfde van God. De Mensenzoon moet veel lijden.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst
  • Deze zondag wordt er een homilie gehouden