);

20/6 – 12de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Zacharias 12,10-11
Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.

2de lezing: Galaten 3,26-29
Al wie gedoopt is, heeft Christus aangetrokken als een kleed.

Evangelie: Lucas 9,18-24
Gij zijt de Gezalfde van God. De Mensenzoon moet veel lijden.

  • Gregoriaans kyriale
  • Met homilie
  • Viering om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
  • Eucharistische aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.