);

1/7 – 13de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Wijsheid 1,13-15; 2,23-24
Door de afgunst van de duivel kwam de duivel in de wereld
2de lezing:2 Korintiërs 8,7.9.13.15
Uw overvloed kome uw broeders ten goede
Evangelie:Marcus 5,21-43
Meisje, ik zeg u, sta op.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens