);

30/6 – 13de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Wijsheid 1,13-15; 2,23-24
Door de afgunst van de duivel kwam de duivel in de wereld

2de lezing: 2 Korintiërs 8,7.9.13.15
Uw overvloed kome uw broeders ten goede

Evangelie: Marcus 5,21-43
Meisje, ik zeg u, sta op.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
  • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden