);

Juli 2020

3/7 – H. Thomas (feest)

1ste lezing:Efeziërs 2,19-22
Gebouwd op het fundament van de apostelen.
Evangelie:Johannes 20,24-29
Mijn Heer en mijn God!
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

5/7 – 14de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Zacharia 9,9-10
Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig.

Tweede lezing: Romeinen 8,9.11-13
Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.

Evangelie: Matteüs 11,25-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

11/7 – H. Benedictus (patroon van Europa, feest)

1ste lezing: Spreuken 2,1-9
Keer uw hart naar het inzicht.
Evangelie:Matteüs 19,27-29
Gij die alles hebt prijsgegeven om Mij te volgen, zult het honderdvoudig terugkrijgen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u.

12/7 – 15de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 55,10-11
De regen maakt de aarde vruchtbaar.

Tweede lezing: Romeinen 8,18-23
De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen.

Evangelie: Matteüs 13,1-23
Een zaaier ging uit om te zaaien.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

19/7 – 16de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Wijsheid 12,13.16-19
Gij biedt waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer.

Tweede lezing: Romeinen 8,26-27
De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Evangelie: Matteüs 13,24-43
Laat beide samen opgroeien tot de oogst.

 • Nederlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • – Van 14.30 – 15.30: Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk

22/7 – H. Maria Magdalena (feest)

Eerste lezing: Hooglied 3,1-4a
Ik vond mijn zielsbeminde
of:
2 Korintiërs 5,14-17
Nu beoordelen wij Christus niet meer naar de oude maatstaven.

Evangelie: Johannes 20,1.11-18
Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

25/7 – H. Jakobus (feest)

Eerste lezing: 2 Korintiërs 4,7-15
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee.

Evangelie: Matteüs 20,20-28
Mijn beker zult gij drinken.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 11.30 u.

26/7 – 17de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: 1 Kon. 3,5.7-12
Gij hebt om wijsheid gevraagd.

Tweede lezing: Romeinen 8,28-30
Hij heeft ons te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon.

Evangelie: Matteüs 13,44-52
Hij verkocht alles wat hij bezat en kocht die akker.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander