);

26/7 – 17de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: 1 Kon. 3,5.7-12
Gij hebt om wijsheid gevraagd.

Tweede lezing: Romeinen 8,28-30
Hij heeft ons te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon.

Evangelie: Matteüs 13,44-52
Hij verkocht alles wat hij bezat en kocht die akker.

  • Gregoriaans kyriale.
  • Eucharistie om 11.30 u.
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander